25
nov
Uppsala

Hinder och möjligheter för skötsel av permanenta gräsmarker i Sverige

seminarier, workshops |

SLU och SUPER-G Horizon 2020 projektet (SUPER-G – Sustainable Permanent Grassland) anordnar ett kunskapsutbyte som en del av projektets europeiska "sommarskola"-program. I Sverige kommer vi att ha ett endagsevent på Ultuna campus den 25:e november (Vinterskolan) med tre föreläsningar och gruppdiskussioner på svenska. Aktiviteterna kommer att pågå från 09:00 till 16:00.

Alla med intresse för gräsmarker är välkomna inklusive lantbrukare, forskare, studenter, lärare, icke-statliga organisationer, myndigheter, leveranskedjor etc.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation