9 dec

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Managing coupled human and natural systems (CHANS): the case of water

disputationer |

Andreas Nicolaidis Lindqvist, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling “Managing coupled human and natural systems (CHANS): the case of water”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
lotta.malmborg@slu.se, 040-41 50 25