10
feb
Lennart Kennes sal A281 Biocentrum and zoom, Uppsala

Genomics of Plasmodiophora brassicae

disputationer |

Suzana Stjelja Arvelius försvarar sin avhandling "Genomics of Plasmodiophora brassicae" den 10 februari 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen on line 

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/26285/
Respondent: MSc Suzana Stjelja Arvelius
Opponent: Associate professor Fabien Burki, Department of Organism Biology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
Tid: 2022-02-10 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal A281 Biocentrum and zoom
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

suzana.stjelja@slu.se

För anmälan till disputationen on line vänligen kontakta:

Christina.Dixelius@slu.seKontaktinformation