2
feb
Hörsalen Loftet (ovanpå Ultunarestaurangen), Uppsala och på Zoom

Dränka eller odla – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?

Välkommen till Vattendagen 2022 den 2 februari i Uppsala!

Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i detta? Hur påverkar jordbrukets vattenhantering kolbalansen och avgången av växthusgaser? Kan livsmedelsproduktion på åkermark vara klimatneutralt eller till och med positivt för klimatet? Är det bättre att sluta med livsmedelsproduktion och lägga åkrarna under vatten?

Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem. Sällskapet vänder sig till forskare, praktiskt verksamma, myndigheter samt andra intresserade och vill vara en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Fakta

Tid: 2022-02-02 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala och på Zoom
Lokal: Hörsalen Loftet (ovanpå Ultunarestaurangen)
Arrangör: SLU och Hydrotekniska sällskapet
Sista anmälningsdag: 27 januari 2022
Mer information:

Om du har frågor angående vattendagen så går det bra att kontakta oss via e-post: info@hydrotekniskasallskapet.se eller telefon: 018-67 34 92 (Ingrid Wesström)Kontaktinformation

ingrid.wesstrom@slu.se, 018-673492