21
mar

 –

25
mar
SLU

SLU lyfter kunskap om grundvatten under Världsvattendagen

evenemang |
Logotyp för världsvattendagen 2020. Illustration.

"Grundvatten: Gör det osynliga synligt" är temat för 2022 års Världsvattendag. SLU är med och belyser frågorna kring den viktigaste resursen vi har - vårt vatten. Vattenfrågor är centrala i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

På den här sidan samlar vi aktuella forskningsnyheter om grundvatten från SLU.

Podcast och radioinslag

Doktorsavhandlingar

Aktuella projekt

 • Förhindrande av spridning av antibiotikaresistenta gener och antibiotika från enskilda avlopp till grundvatten
  Projektet STOP-ARG ska undersöka om det finns problem med föroreningar av antibiotika och bakterier med antibiotikaresistenta gener från enskilda avlopp.

 • Antimikrobiella kemikaliers inverkan på uppkomsten av antimikrobiell resistens i vattenmiljöer
  Målet med det här VR-projektet är att förbättra vår kunskap om antimikrobiella kemikalier, och deras potentiella inverkan på uppkomsten av antimikrobiell resistens i vattenmiljöer.

Forskningsartiklar

 • Så överlever mikrober i urbergets djupa, extremt näringsfattiga grundvatten
  Ett mikrobsamhälle som tillväxer i ”utbrott” och sedan går i vila, och som består av arter som är väldigt olika men samarbetar, tycks vara nyckeln för överlevnad i denna extrema miljö. Det visar ett forskarlag som har utnyttjat dna-teknik och vatten från underjordiska observatorier i Sverige och Finland.

 • Salta eller inte salta mot halka - en fråga om miljöpåverkan
  Vägsalt används för att skapa framkomlighet i trafiken, men vad har det för negativa effekter, förutom rostande bilar och arga insändare? En ny global studie har undersökt hur livet i sjöar påverkas av att salthalterna ökar – och den påverkan är större än man tidigare anat.

Rapporter

 • Innovativa digitala system ska ge säkrare dricksvattenförsörjning
  I det avslutade projektet DigiDrick har VA-organisationer fått nya digitala system och metoder för att systematiskt arbeta med att analysera historiska data i kombination med realtidsdata.

Miljöanalys, teman och data

 • Program Giftfri miljö
  Programmet tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Från Program Giftfri miljös webbsida hittar du bland annat en länk till en webbplats om dricksvatten och många artiklar om PFAS.

 • Nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i miljön
  Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att bland annat följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och grundvattenkvalitet.

 • Databasen MVM-miljödata
  Databasen MVM-miljödata är en webbtjänst där du kan söka kvalitetssäkrade mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s datavärdskap: Sjöar och vattendrag och Jordbruksmark.

 • SLU Future Food:s tema Dricksvatten och hälsa
  Vi konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Men hur hälsosamt är ditt dricksvatten? SLU tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbransch som stödjer arbetet med säkrare dricksvatten och framtidens vattenrening. Läs om hur framtidens vattenhantering ska bli säkrare.

Fakta

Tid: 2022-03-21 - 2022-03-25
Ort: SLU
Mer information:

 

Världsvattendagen

Världsvattendagen startade på initiativ av FN:s generalförsamling 1992. Den 22 mars varje år belyser skolor och organisationer olika former av vattenfrågor. I Sverige är det Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) som koordinerar Världsvattendagen.

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum. Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44