29
apr
Craafordsalen, Alnarp

FRAS Doktorsdisputationer

ws varierat skogsbruk

Forskningsprogrammet FRAS har 29 april två doktorsdisputationer och 13 maj ytterligare en.

Doktorsdisputation Mostarin Ara
29 april klockan 09.00 försvarar FRAS-doktoranden Mostarin Ara sin avhandling ”Establishment and early management of young forest in Sweden : stand structure, spatial design and pre-commercial thinning”. Platsen är Crafoordsalen på SLU i Alnarp. Opponent är Dr. Marek Metslaid, Estonian University of Life Sciences. Läs mer

 

Doktorsdisputation Mikolaj Lula
29 april klockan 14.00 fösvarar FRAS-doktoranden Mikolaj Lula sin avhandling ”Regeneration methods and long-term production for Scots pine on medium fertile and fertile sites”. Platsen är Crafoordsalen på SLU i Alnarp. Opponent är Associate Professor Andrew Nelson, University of Idaho. Läs mer

 

Doktorsdisputation Grace Jones
13 maj klockan 09.00 försvarar FRAS-doktoranden Grace Jones sin avhandling ”Birch stem and wood traits in genetic and silviculture trials in Southern Sweden”. Platsen är salen Newton, C-huset på Linnéuniversitetet i Växjö. Opponent är professor Erkki Verkasalo, Natural Resources Institute Finland (Luke). Läs mer

Fakta

Tid: 2022-04-29 09:00 - 17:00
Ort: Alnarp
Lokal: Craafordsalen
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kontaktinformation