17
maj

 –

18
maj
Hornborgasjön

Besiktning av skador på gröda, fortbildning vall

seminarier, workshops |

Fortbildning i besiktning av fågelskador på gröda. Fördjupning i besiktningspersonernas uppdrag och funktion, med inriktning på skador i vall. Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal. Kursdeltagare ska ha genomgått Viltskadecenters grundutbildning.

Många besiktningspersoner upplever att det kan vara problematiskt att besiktiga skador på vall. Här finns ett tillfälle att både lära sig mer kring vall som gröda och hur man besiktigar och värderar skador på den.

Växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapet med lång erfarenhet av  vallodling medverkar under kursen.

Fortbildningens innehåll

- Vall som gröda, odling

- Olika skadeorsaker och hur man skiljer dem åt

- Besiktningsmetodik, arbetsgång, utrustning, med mera

- Värdering, kvalitets- och marknadsfrågor, informationsmaterial

- Praktiska övningar i fält

Med förbehåll för att datumen kan komma att ändras och att kursen kan ställas in eller ges på alternativt sätt på grund av Covid-19.

Fakta

Tid: 2022-05-17 - 2022-05-18
Ort: Hornborgasjön
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 22 april 2022
Pris: Ca 5 000 kr inkl kost och logi
Mer information:

Kurstider, preliminär planering

För att ge deltagare från större delen av Sverige möjlighet att resa, planerar vi att börja med teori på eftermiddagen (vid 16-tiden) den 17 maj. Därefter gemensam middag med diskussioner. Dag 2 (18 maj) kommer främst att ske i fält ca 8.30–15.00.

Anmälan

Minsta antal deltagare: 10 st

Anmälan ska göras av länsstyrelsen via e-post till henrike.hensel@slu.se

I anmälan ska följande information finnas med:

  • Namn på deltagaren
  • Länsstyrelse och roll
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Specialkost/matallergi

Vi planerar att boka rum på något gemensamt boende i trakten. Om ni vill boka boende via oss ange även önskemål om enkelrum.

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar personuppgifter: Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser


Program

Information om program och praktiska detaljer skickas ut till anmälda deltagare i anslutning till kursens genomförande.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation