20
maj
Crafoodsalen, Navet, Alnarp

Revisiting push-pull technology: Below and aboveground mechanism for ecosystem services

disputationer |

Aneth Bella David försvarar sin avhandling “Revisiting push-pull technology: Below and aboveground mechanism for ecosystem services”.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27654/
Respondent: Aneth Bella David
Opponent: Professor Pablo Tittonell, University of Groningen, Groningen, Nederländerna
Tid: 2022-05-20 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoodsalen, Navet
Arrangör: LTV-fakulteten

Kontaktinformation