Närbild av humleblad.
6
maj

 –

11
sep
Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg

Utställning: Humle - en slingrande historia

evenemang |

För att fira staden Göteborgs 400-årsjubileum 2021 arrangerade Göteborgs botaniska trädgård en utställning om kulturväxten humle. Den kan du ta del av även i år! Utställningen hittar du utanför Stolpboden i trädgården.

Humle har en lång historia som nyttoväxt i Sverige och i takt med det ökande intresset för öltillverkning växer humlens popularitet. Göteborg var förr ett centrum för många stora bryggerier, idag för nya microbryggerier. I trädgården har därför en stor humlegård anlagts där sexton olika sorter av humle visas upp. Bland dem finns flera som bevaras i Nationella genbanken. De utgör en genetisk resurs för framtiden och bevarar en del av vår kulturhistoria. Några av humleklonerna finns också tillgängliga i handeln under varumärket Grönt kulturarv®. Här hittar du en lista över humlesorterna i utställningen

Informationen om sorterna är hämtade ur boken ”Humle i den svenska nationella genbanken” av Else-Marie K. Strese (2016).


Kontaktinformation