10
jun
Audhumbla, VHC, Ultuna, Uppsala

Disputation - There´s no time to rush! Pigs and transport drivers welfare and interactions during slaughter transport

disputationer |

Sofia Wilhelmsson försvarar sin avhandling: There´s no time to rush! Pigs and transport drivers welfare and interactions during slaughter transport

Vi har inte tid att stressa! Grisars och transportförares välfärd och interaktioner vid slakttransport

Sammanfattning

Lastning vid slakttransport är en av de mest stressfulla situationerna för grisar. Djurtransportörer behöver en bred kompetens och kunskap vad gäller t.ex. hantering av grisar. Att hitta framgångsrika sätt att utbilda människor som arbetar med djur i livsmedelssektorn är viktigt för att säkerställa lantbruksdjurens välfärd. Djurtransportörer har tidigare fått väldigt lite vetenskaplig uppmärksamhet. I denna avhandling undersöktes svenska gristransportörers arbetsförhållanden, interaktionerna mellan föraren och grisarna under pålastning i samband med slakttransport, och effekten av en utbildningsintervention på förarnas attityder, hanteringsmetoder, samt fysisk belastning och tidseffektivitet. En bred forskningsansats användes och data samlades in genom frågeformulär, mätningar av fysisk belastning, beteendeobservationer, workshops och intervjuer. Resultaten indikerar att svenska gristransportörer har ett fysiskt och psykosocialt krävande arbete, trots god arbetstillfredsställelse, och att hanteringsmetoderna varierar mellan förare. Lastning, lossning och tvätt av fordon innebar arbete med hög belastning på axlarna och dålig utformning av utlastningsutrymmen riskerar såväl transportörens välbefinnande som grisarnas välfärd. Samband hittades mellan hanteringsmetoder av negativ karaktär och stressrelaterade grisbeteende, och mellan hanteringsmetoder av positiv karaktär och avslappnat/undersökande grisbeteende. Efter utbildningen fanns en tendens till förbättrade attityder hos förarna, och hanteringsmetoder av negativ karaktär minskade medan positiva ökade. Sammanfattningsvis har förarna god arbetstillfredsställelse, men deras fysiska arbetsbelastning varierar med en ibland hög belastning på axlarna. Det finns samband mellan förares och grisars beteende vid lastning i samband med slakttransport, och det är möjligt att förbättra förarnas hantering av grisar genom en utbildning.

Nyckelord: antrozoologi, arbetsbelastning, arbetsmiljö, beteende, djurtransportör,
gris, hanteringsmetod, interaktion, slakttransport, utbildning

Författarens adress: Sofia Wilhelmsson, SLU, Institutionen för Husdjurens Miljö
och Hälsa, Box 234, 532 12 Skara, Sverige

Fakta

Respondent: Sofia Wilhelmsson
Opponent: Forskare Mette S. Herskin, Aarhus universitet, Danmark
Tid: 2022-06-10 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC, Ultuna
Mer information:

Länk för att delta via zoom: https://slu-se.zoom.us/j/68394092364, passcode: 235583.Kontaktinformation