1
jun
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm, Stockholm / Zoom

Kon, människan och världen

seminarier, workshops |

KSLA anordnar ett seminarium för att belysa kornas roll ur ett brett perspektiv, både i det svenska livsmedelssystemet och globalt – för livsmedelsförsörjning, klimat, landskapsvård och miljö.

På vilket sätt belastar korna miljön? Och på vilket sätt är de en tillgång? Hur ska vi se på kött och mejeriprodukter med hänsyn till deras näringsvärde och effekt på hälsa i förhållande till miljöbelastning, och vilken alternativ användning finns för naturbetesmarker? Hur ska den medvetne konsumenten få en rättvisande bild av kornas klimatpåverkan i relation till andra källor?

I programmet medverkar flera forskare från SLU, bland andra Carin Martiin, Linda Keeling, Elin Röös, Tommy Lennartsson och Anna Westin.

Seminariet ges som ett hybridevent med möjlighet att delta antingen på plats i Stockholm, eller digitalt via Zoom.

För mer information och detaljerat program, se KSLA:s hemsida.

Program

Välkomsthälsning, Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd

Introduktion till dagens tema, Professor em Marianne Elvander

Kon som samhällsbyggare och livsmedelsproducent
– Skiftet mellan animala och vegetabiliska livsmedel i ett historiskt perspektiv. Forskare Carin Martiin, SLU.
– Dagens situation. Lantbrukare Hans Samuelsson, Kalset Mjölk.
– Mat och hälsoeffekter Nutritionsexpert Ann-Kristin Sundin, LRF.

Kons perspektiv
– ”Cow signals” och koöga. Professor Linda Keeling, SLU.

Kon och miljön
– När blev kon en klimatbov – eller är hon det? Docent Elin Röös, SLU
– Biologisk mångfald. Forskarna Tommy Lennartsson och Anna Westin, SLU.

Kons betydelse globalt
– Vad betyder kon för globalt jordbruk och livsmedelstillgång? Project Manager Lynda McDonald, Tetra Laval.

Paneldebatt
Docent Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi. Konsult Charlotte Hallén Sandgren.

Avslutning


Kontaktinformation