15
sep
Sal L Undervisningshuset Ultuna och Zoom, Uppsala

Food waste reduction in the public catering sector

disputationer |

Christopher Malefors försvarar sin avhandling "Food waste reduction in the public catering sector" den 15 september 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/28418/
Respondent: MSc Christopher Malefors
Opponent: Doktor Viachaslau Filimonau, School of Hospitality and Tourism Management, Surrey University, Guildford, Surrey, GU2 7XHUK, UK.
Tid: 2022-09-15 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L Undervisningshuset Ultuna och Zoom
Arrangör: Institutionen för energi och teknik
Mer information:

christopher.malefors@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Mattias.Eriksson@slu.seKontaktinformation