23
sep
Lennart Kennes sal Biocentrum, Ultuna and zoom, Uppsala

Ecology of fungal denitrifiers in terrestrial ecosystems : global patterns and effects of management in agricultural soils

disputationer |

Yvonne Bösch försvarar sin avhandling "Ecology of fungal denitrifiers in terrestrial ecosystems : global patterns and effects of management in agricultural soils" den 23 September 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/28690/
Respondent: MSc Yvonne Bösch
Opponent: Professor Dr Marcus Horn, Leibniz Universität Hannover Institute of Microbiology Herrenhäuser Str. 2 30419 Hannover, Germany
Tid: 2022-09-23 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal Biocentrum, Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Mer information:

yvonne.bosch@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Sara.Hallin@slu.seKontaktinformation