2 sep

P-O Bäckströms sal, Umeå

Lignocellulosic residues for bioenergy : effects of storage, fuel design, and combustion characteristics

disputationer |

Marjan Bozaghian Bäckman försvarar sin avhandling "Lignocellulosic residues for bioenergy : effects of storage, fuel design, and combustion characteristics" den 2 september 2022.

Välkommen!

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/28444/
Respondent: MSc Marjan Bozaghian Bäckman
Opponent: Docent Flemming Jappe Frandsen, Technical University of Denmark, DTU. (Gästprofessor vid Umeå Universitet: flemming.frandsen@umu.se)
Tid: 2022-09-02 13:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kontaktinformation