3
okt
Framtiden MVM huset Ultuna och zoom, Uppsala

Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts

licentiatföreläsningar |

Daniel Malnes försvarar sin licentiat avhandling "Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts" den 03 oktober 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av licentiatseminariet online 


Kontaktinformation