24 nov

Sal A241 Biocentrum Ultuna och zoom, Uppsala

Grass and cover crops for biogas production and climate change mitigation A life cycle perspective

disputationer |

Johan Nilsson försvarar sin avhandling "Grass and cover crops for biogas production and climate change mitigation A life cycle perspective" den 24 november 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online


Kontaktinformation