24 nov

Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna och zoom zoo, Uppsala

Autophagy beyond convention: plant specific mechanisms for cellular recycling

disputationer |

Sanjana Holla försvarar sin avhandling "Autophagy beyond convention: plant specific mechanisms for cellular recycling" den 24 november 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126464&lang=se
Respondent: MSc Sanjana Holla
Opponent: Professor Daniel van Damme, Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics Ghent University, Ghent Belgium
Tid: 2023-11-24 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna och zoom zoo
Arrangör: Institutionen för molekylära vetenskaper
Mer information:

sanjana.holla@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Alena.Minina@slu.seKontaktinformation