21 nov
23 nov

Scandic Sundsvall City, Sundsvall

Kurs i fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd

Målgrupp: Kursen är riktad till dig, som är nuvarande och blivande fiskodlare, samt distriktsveterinärer inom fiskhälsa, men även myndigheter och andra intresserade inom svensk fiskodling är välkomna att delta i mån av plats.

Syfte: Syftet med kursen är att erbjuda kompetensutveckling inom områdena förebyggande fiskhälsa, fiskvälfärd, biosäkerhet (inkl. import), fiskhälsa och smittskydd. Vidare bidrar kursen till att främja samverkan och dialog mellan entreprenörer och odlare – de som praktiskt arbetar med fisken i odling – forskare och myndigheter.

Nivå/innehåll: Kursen motsvarar nivåmässigt kursen ”Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke” som anordnades av NKfV med flera, 2019 i Uppsala, men kommer att uppdateras utifrån ny forskning inom området och ytterligare fokusera på det förebyggande hälsoarbetet och biosäkerhet.

Kursen kommer att ta utgångspunkt i branschriktlinjerna ”Odlad med omtanke – branschriktlinjer för svensk fiskodling”, som är under uppdatering av Matfiskodlarna. Dessutom kommer kursen att bygga vidare på kapitlen ”Fiskens anatomi och fysiologi samt fiskhälsa och smittskydd” inom grundkursen för fiskodlare som för första gången hölls under 2 dagar i Umeå, vintern 2023.

Upplägg: Föreläsningar kommer att varvas med diskussioner och gruppövningar. Föreläsare kommer att vara forskare från Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och andra universitet/forskningsinstitut, Matfiskodlarna, SVA, Jordbruksverket, samt experter från andra myndigheter/organisationer.

Anmälan: För mer information och anmälan, se NKfV:s webbsida.

 

Fakta

Tid: 2023-11-21 00:00 - 2023-11-23
Ort: Sundsvall
Lokal: Scandic Sundsvall City
Arrangör: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SWEMARC, SLU Aquaculture, Matfiskodlarna och SVA.
Sista anmälningsdag: 17 oktober 2023
Pris: Det utgår ingen kursavgift men kursdeltagare betalar själva för övernattning och resa.

Kontaktinformation