27 nov

Zoom

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 13 november 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se.

Fakta

Tid: 2023-11-27 12:30 - 15:30
Ort: Zoom

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Boel Sandskär, fakultetshandläggare
SLU Grogrund
boel.sandskar@slu.se+4640415082