16
nov
Zoom

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 2 november 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se.

Fakta

Tid: 2023-11-16 00:00
Ort: Zoom

Relaterade sidor: