13 dec

Framtiden MVM huset Ultuna och zoom, Uppsala

Leguminous service crops in cereal production at high latitudes Provision of ecosystem services and disservices from a novel intercropping system

disputationer |

Elsa Lagerquist försvarar sin avhandling " Leguminous service crops in cereal production at high latitudes Provision of ecosystem services and disservices from a novel intercropping system" den 13 december 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126433&lang=se
Respondent: MSc Elsa Lagerquist
Opponent: Professor Martin Entz, Department of Plant Science, University of Manitoba (Fort Garry campus), Faculty of Agricultural and Food Sciences 309 Plant Science Building, 66 Dafoe Road, Winnipeg, MB R3T 2N2 Canada
Tid: 2023-12-13 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Framtiden MVM huset Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för växtproduktionsekologi
Mer information:

elsa.lagerqvist@slu.se

 

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Goran.Bergkvist@slu.seKontaktinformation