31 mar

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Friend or Foe? Biocontrol interactions of Pythium oligandrum within the potato cropping system

disputationer |

Christian Benjamin Andersen, institutionen för växtskyddsbiologi, försvarar sin avhandling Friend or foe? Biocontrol interactions of Pythium oligandrum within the potato cropping system.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025