23
mar
Zoom

Regionerna och landsbygdspolitiken

seminarier, workshops |

Webbinarieserien Kunskaper för landsbygder riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor. Syftet är att underlätta fortbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan landsbygdsutvecklare i hela landet.

Jörgen Johansson är forskare vid Förvaltningshögskolan i Göteborg och en av författarna till den nyutkomna Regionboken – Sverige på regional nivå (Studentlitteratur). I det här webbinariet kommer han att ge oss en framtidsspaning såväl som en historisk tillbakablick på relationen mellan regional utveckling och landsbygdspolitik. Vem bär ansvaret för den regionala utvecklingen, vilka intressen ska få styra och är det kommunen eller staten som ska sätta agendan? 

Fakta

Tid: 2023-03-23 16:00 - 16:00
Ort: Zoom
Arrangör: Uppdrag landsbygd, Institutionen för stad och land, SLU
Mer information:

SLU och Institutionen för stad och land har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget är en del av den sammanhållna landsbygdspolitiken och syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. Kontaktinformation