25 maj

Biosfären, MVM-huset, Ultuna, Uppsala + Zoom

Användning av Jordbruksverkets stöddata

seminarier, workshops |
Karta över stora delar av Sverige. Röda ytor främst i söder.

Seminarium om hur Jordbruksverkets blockdatabas och andra stöddata kan användas i forskning och miljöanalys.

Jordbruksverket har mycket data kopplat till stöd till jordbrukare såsom årliga block-, skifteskartor och stödsökta grödor, miljöersättningar för exempelvis skyddszoner och minskat kväveläckage, ersättningar för ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningar. Dessa data ger en bild av hur jordbruket bedrivs i Sverige.

För att underlätta användningen av dessa data har vi tagit fram en handledning kring hur särskilt block- och gröddata kan användas. Vi har också genomfört en enkät bland SLU:are om vilka av Jordbruksverkets data de använder och inte.  Arbetet har genomförts som ett utvecklingsprojekt som finansierats av Foma-programmet Jordbrukslandskap.

Vid detta seminarium kommer vi presentera resultaten från projektet. Även Jordbruksverket kommer hålla en presentation.

Fakta

Tid: 2023-05-25 13:00 - 15:00
Ort: Uppsala + Zoom
Lokal: Biosfären, MVM-huset, Ultuna
Mer information:

Kontakta Elin Widén Nilsson vid institutionen för vatten och miljö för att få mer information eller Zoom-länk till seminariet (elin.widen@slu.se). Om du deltar på plats i Biosfären behöver du inte anmäla dig.


Program

Preliminärt program:

  • Presentation från Jordbruksverket
  • Introduktion till vilka data från Jordbruksverket som finns på SLU:s GIS-server
  • Presentation av handledningen
  • Presentation av resultat från enkäten
  • Frågor och diskussion

Se mer information om programmet på den engelska sidan.

Seminariet kommer hållas på engelska. 


Kontaktinformation