5
maj
Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna och zoom, Uppsala

Climate-friendly rice - characterisation of rice varieties associated with low methane emissions and improved bioenergy properties

disputationer |

Jia Hu försvarar sin avhandling "Climate-friendly rice - characterisation of rice varieties associated with low - methane emissions and improved bioenergy properties" den 5 maj 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=121616
Respondent: MSc Jia Hu
Opponent: Dr. Sigrid Heuer, Head of Pre-breeding, NIAB 93 Lawrence Weaver Road, Cambridge, CB30LE, UK
Tid: 2023-05-05 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

jia.hu@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Jens.Sundstrom@slu.seKontaktinformation