9 jun

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Exploring resistance to Aphanomyces cochlioides in sugar beet

disputationer |

Valentina Rossi, institutionen för Växtskyddsbiologi, försvarar sin avhandling med titeln "Exploring resistance to Aphanomyces cochlioides in sugar beet".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025