13 jun

Ekologicentrum, Kungsängen och SLU Lövsta fältforskningsstation, Uppsala

Fältvandring: odling av lupin och sojabönor i Sverige

En hand som håller i nästan mogna sojabönor.

Följ med ut i fält och titta på försöksodlingar av sojabönor och lupin. Projektet PADILSO anordnar denna fältvandring. Alla som är intresserade och vill veta mer om baljväxterna är välkomna!

Sojabönor och lupin är idag inga stora grödor i Sverige. Ett av projektet PADILSO:s mål är att öka odlingen av dessa proteingrödor. Projektet, där 30 lantbrukare odlar sojabönor och lupin under två år i egna fältförsök, arrangerar nu några fältvandringar på deltagargårdar.

Sojabönor och lupin har potential att bli viktiga grödor i Sverige för att öka produktion av växtbaserade proteiner. Det har tagits fram sorter som kan fungera i vårt klimat, åtminstone upp till Mälardalen, sedan många år tillbaka, men odlingen är osäker och har inte tagit fart i Sverige.

Vi har stora förhoppningar på det speciella projektupplägget där deltagarna testar egna frågeställningar i sina fält. För det första sprids intresset att odla egna proteingrödor till andra lantbrukare, och för det andra får vi på det här sättet mycket bättre kunskap om hur grödan fungerar med olika brukningsmetoder, jordar och klimatzoner i södra och mellersta Sverige.

Fakta

Tid: 2023-06-13 11:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Ekologicentrum, Kungsängen och SLU Lövsta fältforskningsstation
Arrangör: Institutionen för växtproduktionsekologi
Sista anmälningsdag: 7 juni 2023
Mer information:

Vi samlas på Ekologicentrum, Ulls väg 16, Uppsala, äter lunch och åker tillsammans i bussar till de olika platserna.

Anmäl dig och meddela matpreferenser senast 7 juni via e-post: iris.dahlin@slu.se eller sms: 076-12 55 485.

Kläder efter väder. Varmt välkomna!

Läs mer om projektet PADILSO


Program

Kl 11: Gemensam lunch på SLU Ekologicentrum: Tempe burgare. Sweden Tempe Food AB berätta om sin verksamhet.

Kl 12: Kungsängen (59.8332713, 17.689493): Blålupin – den nordiska sojan och ny nektarkälla. Odlingsförsöksfält och test av biodlingsföretagarna.

Kl 13: Lövsta fältförsöksstation (Funbo-Lövsta 19), John Löfkvist hälsar alla välkomna.
Svenskodlade sojabönor – är det möjligt? Fältförsök med olika ympningsled. 
Kvävefixeringen i baljväxter – hur fungera det? En introduktion i Rhizobium-världen.

Råg mot ogräs i baljväxter. Hur kan mellangrödor utnyttjas vid reducerad jordbearbetning?

Visning av knäckvälten.

Kl 15: Fika och sedan hemfärd till Ekologicentrum.


Kontaktinformation

Iris Dahlin, forskningsingenjör
Institutionen för växtproduktionsekologi
iris.dahlin@slu.se, 076-1255485