16 jun

Flättinge gårdscafé, Huskvarna

Fältvandring: odling av lupin

En blålupinplanta.

Följ med ut i fält och titta på försöksodlingar av lupin. Projektet PADILSO anordnar denna fältvandring. Alla som är intresserade och vill veta mer om lupin är välkomna!

Lupin är idag ingen stora gröda i Sverige. Ett av projektet PADILSO:s mål är att öka odlingen av denna proteingröda. Projektet, där 30 lantbrukare odlar sojabönor och lupin under två år i egna fältförsök, arrangerar nu några fältvandringar på deltagargårdar.

Sojabönor och lupin har potential att bli viktiga grödor i Sverige för att öka produktion av växtbaserade proteiner. Det har tagits fram sorter som kan fungera i vårt klimat, åtminstone upp till Mälardalen, sedan många år tillbaka, men odlingen är osäker och har inte tagit fart i Sverige.

Vi har stora förhoppningar på det speciella projektupplägget där deltagarna testar egna frågeställningar i sina fält. För det första sprids intresset att odla egna proteingrödor till andra lantbrukare, och för det andra får vi på det här sättet mycket bättre kunskap om hur grödan fungerar med olika brukningsmetoder, jordar och klimatzoner i södra och mellersta Sverige.

Fakta

Tid: 2023-06-16 11:00 - 13:00
Ort: Huskvarna
Lokal: Flättinge gårdscafé
Arrangör: Institutionen för växtproduktionsekologi
Sista anmälningsdag: 14 juni 2023
Mer information:

Vi samlas på gården (Flättinge Uppegård 4) och samåker till försöksodlingen. Kläder efter väder.

Anmäl dig och ange matpreferenser senast 14 juni via epost: iris.dahlin@slu.se eller sms: 076-12 55 485.

Varmt välkomna!

Läs mer om projektet PADILSO


Program

Kl 11: Iris Dahlin (SLU) berätta om PADILSO-projektet. Odlaren Peter Levinsson berätta om sina erfarenheter av lupinodling de senaste åren. Christoph Hochmuth (Länsstyrelsen i Jönköping län) informera hur man odlar sötlupin.

Kl 12: Systrarna Levinsson berätta om verksamheten och förädlingen till humus och burgare. Efter vandringen bjuder vi på lupinburgare, gjorda på gårdens egna sötlupinbönor.


Kontaktinformation

Iris Dahlin, forskningsingenjör
Institutionen för växtproduktionsekologi
iris.dahlin@slu.se, 076-1255485