En skärmflygare högt över land och berg. Foto.
5
sep
Room S at Campus Ultuna and digital participation

IDA: Multifunktionella landskap och framtiden för lantbruk

seminarier, workshops |
Rött trähus vid en damm. Foto.

Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och utbildning vid SLU. Under förmiddagen presenterar de tematiska grupperna från Interdisciplinary Adademy 22/23 sina projekt och hur de har arbetat.

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning med målet att öka kunskapen om tvärvetenskapligt arbetssätt vid hela SLU. Kärnan i IDA är tvärvetenskapliga forskargrupper som under åtta månaders tid avsätta tjugo procent av sin tjänst för att tillsammans arbeta med komplexa frågor och fördjupa sig i tvärvetenskapliga arbetssätt. 

Den första omgången av IDA startade hösten 2022 och den 5 september presenterar det första årets två temagrupper sina respektive projekt och arbeten, i samband men en heldag vid SLU som lyfter och diskuterar tvärvetenskapens roll i forskning och utbildning för ett starkare SLU in i framtiden.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2023-09-05 09:30 - 12:00
Ort: Room S at Campus Ultuna and digital participation
Arrangör: SLU Future Food