20 nov
21 nov

Vinden, våning 8 i Natrium-huset, Gothenburg

Nätverksträff för forskare inom akvakultur

konferenser | seminarier, workshops |
Feskekörka i kvällssol

Välkommen till en heldags forskarträff som syftar till att stärka samarbete och nätverkande. Målgruppen är akvakulturforskare samt forskare som arbetar inom relaterade forskningsområden och är intresserade av akvakultur.

Fakta

Tid: 2024-11-20 - 2024-11-21
Ort: Gothenburg
Lokal: Vinden, våning 8 i Natrium-huset
Arrangör: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammamns med Swemarc och SLU Aquaculture