23 feb

Sal L Undervisningshuset Ultuna och zoom, Uppsala

Beyond the Minefield Mining, Development, and Open Moments in Northern Sweden

disputationer |

Arvid Stiernström försvarar sin avhandling "Beyond the Minefield Mining, Development, and Open Moments in Northern Sweden" den 23 februari 2024

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online


Kontaktinformation