19 apr

Uppsala

Professorsinstallation 2024

evenemang | interna händelser |
Maria Knutson Wedel och Marcus Hedblom

Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna.

Ceremonin föregås av föreläsningar från de professorer som ska installeras. Föreläsningarna pågår under torsdag 18 och fredag 19 april. Schema kommer att publiceras här. 

Fakta

Tid: 2024-04-19 00:00
Ort: Uppsala