SLU-nyhet

Kunskapsinsamling för bättre lönsamhet i mathantverk och fäbodbruk

Publicerad: 03 oktober 2016

Arbetar du med fäbodar, gårdsbruk eller mathantverk? Hör av dig till oss med dina erfarenheter. I ett nytt forskningsprojekt samlar vi nu in uppgifter som kan synliggöra värden i samband med fäbodbruk och naturbete. Förhoppningen är att kunna skapa bättre lönsamhet för brukaren.

Inom ramen för ett forskningsprojekt om fäbodbruk och naturbete samlar nu forskarna in information om fäbodar, gårdsbruk och mathantverk.

I tre år (2016–2019) ska Centrum för biologisk mångfald, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Södertörns högskola, Proneo AS, m.fl. genomföra ett interreg-projekt som kopplar natur- och kulturvärden med företagsutveckling i fäbod- och naturbetemarksbruk. Projektet heter Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare.

- Initialt önskar vi information om fäbodar, gårdsbruk, mathantverk och andra aktiviteter och företag som i sin verksamhet lyfter fram de lokala naturvärdena och kulturhistorien, säger Håkan Tunon, CBM.

Det kan handla om kortare eller längre guidade turer, där natur- och kulturvärden utgör kärnan i aktiviteten, till exempel ”mathantverkskurser”, ”fäbodkurser”, ”fäbodjänta för en dag”, ”bakkurser”, livsmedelsberedning, turistupplevelser, eller annat liknande. Hur synliggör ni det speciella värdena som finns i era produkter (t.ex. fäbodsmör, ostar eller korvar)? Vad gör ni på er fäbod/gård för att visa på kulturen och lyfta fram särarten hos produkterna eller upplevelserna?

Maila eller sänd per brev in kortare eller längre beskrivningar till hakan.tunon@slu.se (svensk sida) eller bolette.bele@nibio.no (norsk sida).

Idén med projektet är att man genom att synliggöra värden som uppkommit och upprätthålls genom fäbodbruket och naturbetet ska kunna skapa högre priser på produkterna och därmed bättre lönsamhet för brukaren. Förhoppningsvis kan projektet också leda till utvecklingen av nya produkter och aktiviteter som kan gynna brukaren. En bättre ekonomi för brukaren skapar en förutsättning för ett fortsatt brukande och därmed ett bibehållande av de natur- och kulturvärden som samhället önskar.

Projektet Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare hör hemma i regionen Nordens gröna bälte (främst Jämtland–Västernorrland och Sør- och Nord-Trøndelag), men vi ser inget hinder att lyfta fram goda exempel också från andra delar av fäbodbältet och landen och vi kan alla behöva inspiration.

 

Läs mer på http://www.slu.se/cbm/ir-biologisktkulturarv

 


Kontaktinformation