SLU-nyhet

”Bura inte in hönsen - byt ut fodret i stället”

Publicerad: 01 november 2016

Det är viktigt att frågorna om höga gifthalter i mat som till exempel ekologiska ägg lyfts fram (SvD Debatt 29/10), och jag är övertygad om att de ekologiska äggproducenterna tar frågan på stort allvar, skriver professor Jan Bengtsson, SLU i en debattreplik i SvD.

”Den lösning som förs fram i debattartikeln … och som förordar en återgång till burhöns, är dock inte den enda och knappast den bästa. En annan och betydligt enklare lösning, som de ekologiska lantbrukarna förmodligen redan diskuterar, är att byta ut det problematiska fiskmjölet med dess höga dioxin- och PCB-halter mot annat proteinfoder. Ett närliggande alternativ är att producera proteinfoder med hjälp av insekter som äter olika restprodukter och gröna växter. Denna metod har nyligen erhållit större forskningsanslag och lär kunna utvecklas i större skala inom ett fåtal år. Man kan också utveckla användningen av musslor som proteinfoder”, skriver Jan Bengtsson bl a.

http://www.svd.se/bura-inte-in-honsen--byt-ut-fodret-istallet/om/debatt


Kontaktinformation