SLU-nyhet

Ett steg närmare nyttig olja från Norrland

Publicerad: 02 november 2016

Nästan åtta gånger så mycket hälsosam oljesyra i fröoljan blev resultatet när forskarna minskade nivåerna av två enzymer i oljeväxten fältkrassing (Lepidium campestre). Det är ett stort framsteg i domesticeringen av den här vilda växten som är rik på frön och tål kalla vintrar. Målet är att den ska bli en ny oljegröda som går att odla i norr.

Genom att minska uttrycket av två gener som kodar för två enzymer, som påverkar fettsyrornas sammansättning, ökade halten av den hälsosamma fettsyran (oljesyran) i oljan i fältkrassingfröna från 11 till 84 procent. Samtidigt minskade halten av den ohälsosamma erukasyran, från 20 procent ner till 0,1 procent. Halten linolensyra sjönk från 40 procent till 2,6 procent. Linolensyra är visserligen en nyttig fleromättad fettsyra, men den är instabil vid höga temperaturer.

– Nu fungerar den här oljan bra för livsmedelsändamål, framförallt för fritering, säger Li-Hua Zhu, professor i växtförädling och bioteknik vid SLU, som leder projektet.

Hon förklarar också att vi behöver producera mer växtoljor för att ersätta fossil olja inom kemiindustrin, och till livsmedel, framför allt oljor som är bra för hälsan. I nuläget finns ingen oljegröda som tål vintrarna i norr, men fältkrassingen skulle kunna odlas i hela Sverige.

Just fältkrassingen (Lepidium campestre), har en potential att bli en bra ny gröda ur fler avseenden. Den är tvåårig och kan i och med det fungera som fånggröda - den kan ”fånga” växtnäringen ur åkermarken under vinterhalvåret då marken annars ligger bar.  Dessutom kan den samodlas med till exempel korn eller vete. Växten innehåller cirka 20 procent olja i fröna. Men i den vilda oförädlade växten är oljan inte användbar för oss människor.

Emelie Ivarson är doktorand och jobbar i projektet.

– Fältkrassingen har en relativt hög halt olja i fröna, men just sammansättningen av fettsyror i oljan hos den vilda fältkrassingen är inte användbar som livsmedel. Därför har vi förändrat oljan, förklarar Emelie Ivarson.

Studien visar att det är möjligt att använda fältkrassing för att, med hjälp av bioteknik, anpassa växtoljan till olika användningsområden.

Eftersom fossil olja är en ändlig resurs med negativ miljöpåverkan så vore det bra om vi kunde producera mer växtoljor för olika ändamål på våra åkrar.

För att utveckla fältkrassingen till en ekonomiskt lönsam gröda arbetar forskarna också med att höja oljehalten från 20 procent till nivåer kring 30 procent. Höstraps som är den huvudsakliga oljegrödan i Sverige har över 40 procent olja i sina frön, men den är bara härdig i södra Sverige.

Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Plant Cell Reports.

Arbetet finansierades av Mistra Biotech.

Ivarsson, E., Ahlman A., Lager I., & Zhu, L-H. 2016. Significant increase of oleic acid level in the wild species Lepidium campestre through direct gene silencing. Plant Cell Reports 35(10): 2055-2063

För mer information:

li-hua.zhu@slu.se, 040 - 415373

mistrabiotech@slu.se, 018 - 672232