SLU-nyhet

Fortsatt diskussion om holistiskt bete

Publicerad: 16 november 2016

I en rapport utgiven av EPOK tidigare i år granskades metoden ”holistiskt bete” ur ett vetenskapligt perspektiv. Men rapporten blev starkt kritiserad av metodens grundare Allan Savory och diskussionen har fortsatt på hans blogg.

Holistiskt bete är en form av rotationsbete, som dess upphovsman Allan Savory hävdat har potential att stoppa ökenutbredningen och minska mängden koldioxid i atmosfären till förindustriella nivåer. En genomgång av de vetenskapliga studier som gjorts på metoden ger dock inget som helst stöd för påståendena. Genomgången är genomförd av Maria Nordborg, Chalmers och Elin Röös, SLU och publicerad i form av en rapport från EPOK.

I sin blogg har sedan Savory argumenterat att de vetenskapliga studierna i genomgången i själva verket inte alls gäller det han kallar "Holistic Planned Grazing" och "Holistic Management" som omfattar mycket mer än att bara vara betessystem. Han menar också att komplexiteten i metoderna och att de bygger på kontinuerlig anpassning gör dem svårstuderade med traditionella vetenskapliga metoder som kräver avgränsning och upprepbarhet. Detta behöver dock inte betyda att de inte är byggda på och tar hänsyn till vetenskaplig kunskap.

Svårigheten att vetenskapligt studera den här typen av komplexa system är något som även diskuteras i rapporten och som tillerkänns i det bloggsvar som Nordborg och Röös skrivit. Men de påpekar samtidigt vikten av att inte överdriva och sätta för stor tilltro till eventuella möjligheter till kolinlagring i mark istället för att göra andra åtgärder som minskar växthusgasutsläpp här och nu.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se