SLU-nyhet

Klimatstyrning viktigt i integrerat växtskydd

Publicerad: 02 november 2016

Klimatstyrning i växthus är ett viktigt instrument i det integrerade växtskyddet för att kunna minska behovet av kemisk bekämpning. Det framgår av ett pilotprojekt av Klara Löfkvist, JTI och Jonas Möller Nielsen, Cascada AB. Undersökningen har delfinansierats av Tillväxt Trädgård.

Det saknas kunskap om hur växthusklimatet kan regleras för att motverka skadeinsekter och gynna nyttodjuren vid odling av prydnadsväxter. Behovet av kemiskt växtskydd kan minska genom att optimera klimatfaktorer som temperatur, fuktighet, ljus och luftrörelser.

– Det finns studier som visar att man skulle kunna få bättre effekt av biologisk bekämpning av vita flygare om man ökar belysningen under vinterhalvåret, säger Klara Löfkvist. Man skulle även kunna höja temperaturen på natten för att nattaktiva nyttodjur ska bli mer effektiva. Detta måste dock ske med hänsyn till effekten på växternas utveckling och tillväxt.

Det finns andra åtgärder man kan göra när det inte finns växter i växthuset.
– Om man har tomma växthus under en period under sommaren kan temperaturen ökas för att minska förekomsten av vissa skadedjur, säger Jonas Möller Nielsen.

I förra nyhetsbrevet, nr 7, skrev vi om de viktigaste resultaten från slutrapporten.

Här kan du läsa mer i en artikel från tidningen Viola, nr 10, 2016. 

Av Johan Ascard


Kontaktinformation

Johan Ascard, Verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap/Enheten för samverkan och utveckling
johan.ascard@slu.se, 040-41 50 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se