SLU-nyhet

Podcast om kommunikationsproblem i fjällvärlden

Publicerad: 16 november 2016

I fjällvärlden ska många olika intressen samsas och ofta försöker man lösa oenigheter med olika typer av samråd. Tyvärr blir inte alltid effekten den förväntade, även om parterna är överens. Om detta handlar ett avsnitt i en podcastserie kopplad till forskningssatsningen "Storslagen fjällmiljö". I programmet medverkar SLU-forskaren Lars Hallgren. I ett annat avsnitt, om miljöövervakning, medverkar Wiebke Neumann.

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013−2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har det gjorts en podcastserie om projekten. Satsningen har finansierats av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Avsnitt 6 i serien handlar om projektet Kommunikativ kapacitet i fjällförvaltningen. I podcasten medverkar Lars Hallgren (SLU), Johan Nyqvist (rovdjursförvaltare på länsstyrelsen) och Marianne Persson (ordförande i Jiingevaerie sameby). De försöker bland annat sätta fingret på hur kommunikationen och samråden kan utvecklas.

Avsnitt 3 handlar om projektet Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen. Där samtalar Wiebke Neumann (SLU), Annika Lundmark (miljöövervakare på Länsstyrelsen) och Niila Inga (renskötare och ordförande i Laevas sameby) om hur fjällens naturresurser använts över tid, hur djuren använder sig av fjällandskapet och hur olika fjällaktörer ser på begreppet "Ett betespräglat fjällandskap".

Länk till podcasten
https://www.storslagnafjall.se/podcast