SLU-nyhet

Tillväxt Trädgård på Elmia Lantbruk

Publicerad: 02 november 2016

Tillväxt Trädgård var med på Elmia Lantbruk på Kunskaps- och innovationstorget, tillsammans med andra organisationer som SP/JTI, Hushållningssällskapet, Vreta Kluster och AgroVäst. SLU hade en gemensam monter där även andra samverkansorgan som Partnerskap Alnarp och RådNu var med.

Mässans fokus är främst traditionellt lantbruk, men flera besökare var intresserade av andra produktionsgrenar som trädgårdsodling. Flera företag och lantbrukare var också intresserade av Tillväxt Trädgårds nyhetsbrev. Från Tillväxt Trädgård var Sven-Erik Svensson, Susanna Lundqvist och Johan Ascard med och informerade om verksamheten.

Landsbygdsnätverket och innovationssupporten informerade om det nya innovationsstödet EIP-Agri. De höll också i Framtidsverkstan där olika studentgrupper arbetade med olika framtidsutmaningar.

Av Johan Ascard


Kontaktinformation
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se