SLU-nyhet

Tolv nya projekt inom SLU EkoForsk

Publicerad: 29 november 2016

Den 25 november beslutades att bevilja tolv forskningsprojekt 21 Mkr. De flesta projekten startar under 2017 och kommer att pågå under tre år.

Tre projekt inom trädgårdsområdet får dela på 4.5 Mkr. Forskarna kommer att undersöka möjligheten att använda växtextrakt mot mjöldagg i växthusgurka, utvärdera och utveckla användningen av näringsbevattning i äppelodlingar och utvärdera behandlingsstrategier mot problematiska ogräs som nattskatta. I ytterligare ett projekt ska möjligheten att utnyttja blomsterremsor i kampen mot skadeinsekter i kålodlingar undersökas.

I två projekt, finansierade med tillsammans 3.7 Mkr, kommer produktionen av slaktkyckling att vara i fokus. Ny kunskap som gynnar en hållbar utveckling av ekologisk kycklingproduktion ska tas fram och möjligheten att använda ensilage för minskad förekomst av campylobacter undersökas.

I ett projekt ska forskarna utveckla ett odlingssystem med stråsäd utan tung bearbetning genom att använda radhackning och mellangrödor. I ett annat projekt ska effekten av blomstterremsor och insektpollineringens betydelse för skörden av åkerböna studeras. De båda projekt får dela på nästan 5 Mkr. Utveckling av odlingsteknik för linser som livsmedel är ett annat projekt som syftar till att öka den svenska produktionen av trindsäd.

Dessutom finansieras projekt som undersöker kompakt fullfoder till mjölkkor i relation till djurvälfärd, parasitövervakning i fårbesättningar och den bästa tidpunkten för kontroll av perenna ogräs.

Beskrivningar av projekten kommer att läggas ut i januari 2017 på hemsidan för EkoForsk

Fakta:

SLU EkoForsk - fältforskning om ekologisk produktion

Syftet med programmet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se