SLU-nyhet

”Umeforskare tar plats i hög EU-grupp”

Publicerad: 30 november 2016

Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och verksam vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU, har fått förtroendet att ingå i högnivågruppen för EU:s vetenskapliga stödmekanism.

"– Det känns som ett fantastiskt förtroende att få vara med och sammanfatta forskningsläget inför beslut som rör hela Europa, säger Carina Keskitalo.

Gruppen – Scientific Advice Mechanism High Level Group – består av sju forskare med stöd både av ett sekretariat i Bryssel samt av de vetenskapliga akademierna omfattande EU:s medlemsländer. Ledamöterna i högnivågruppen utses av EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation Carlos Moedas utifrån ett rekommendations- och kommittéförfarande."

 

Läs hela nyheten på Umeå universitets hemsida, publicerad 29 november 2016.

Fakta:

Carina leder forskningsprojektet PLURAL vid institutionen för skoglig resurshushållning. Läs mer om projektet. 


Kontaktinformation