SLU-nyhet

SLU-projekt för hållbar utveckling får fem miljoner

Publicerad: 01 november 2016

Tio forskningsprojekt får dela på 54 miljoner kronor över en treårsperiod för att ta itu med hur man kan lindra och hantera klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Bland de tio finns ett från SLU.

 

Jennifer McConville, Energi och teknik, som får 5 133 000 kronor för projektet Anpassning och innovation i sanitetsplanering: en undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem.

Projekten har beviljats i stark konkurrens bland 106 inkomna ansökningar. I varje forskargrupp som beviljas medel deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. Satsningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

Satsningen ska stärka den svenska forskningen inom hållbarhet och resiliens med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Forskningsprojekten handlar bland annat om hållbar livsmedelsproduktion, sanitet och återvinning. 

 – En hållbar samhällsutveckling kräver en stabil och växande kunskapsbas. Den forskning som stöds genom denna gemensamma satsning bidrar med viktig kunskap för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmål som FN ställt upp inom Agenda 2030, säger Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet.

Satsningen ska också stärka unga forskare, därför finns minst en yngre forskare vid ett svenskt lärosäte med i alla forskargrupperna som beviljas medel. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Formas forskningsanslag.

Läs mer:
http://www.vr.se/4.627d38da1574f3eb0713e705.html


Kontaktinformation