SLU-nyhet

Hållbarare matvanor med hjälp av konst, design och gastronomi

Publicerad: 07 december 2016

Vad kan den mer traditionella forskningen lära av designen, konsten och gastronomin för att underlätta ett systemskifte mot hållbarare framtida matproduktion och matvanor? Detta kommer att diskuteras vid ett event i Stockholm den 12 december.

Gastronomer, kockar, konstnärer, interaktionsdesigners, grafiska formgivare, PR-ansvariga, livsmedelsproducenter, med flera kommer att delta i en öppen, konstruktiv och inspirerande dialog med forskare och vetenskapskommunikatörer, för att utforska nya sätt att tänka kring hållbar produktion och konsumtion av mat.

– Vi behöver förstå och förändra de värderingar, normer och andra strukturer som påverkar våra matvanor om vi ska kunna skapa en hälsosammare och mer hållbar matframtid och nå klimatmålen i Parisavtalet. Tillsammans med pionjärer och nytänkare från olika områden, hoppas vi att det här eventet kommer att få oss att utforska nya idéer om hur vetenskap, konst, design och gastronomi kan samarbeta för att skapa innovativa lösningar, säger Tara Garnett, grundare av eventets huvudorganisatör, The Food Climate Research Network (FCRN), vid Environmental Change Institute, på universitetet i Oxford, Storbritannien.

Medarrangörer är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och deras forskningsplattform Framtidens lantbruk, Dome of Visions, KTH och Art and Science Initiative (ASI).

Journalister är hjärtligt välkomna! Seminariet är fullt men det går att komma i kontakt med arrangörer och talare under välkomstminglet kl. 13:30–14:00, i pausen kl. 16:00–16:30 och efter seminariet. Seminariet kommer att filmas och läggas ut på FCRN:s Youtube-kanal och Facebooksida.

Om eventet

Changing what we eat - with the help of art, design and gastronomy − Insights from 'new' disciplines in envisioning and building a more sustainable food future

Tid: 12 december 2016 13:30–17:30
Plats: Dome of Visions, KTH. Huvudbyggnaden (D och E), Valhallavägen 79, 114 27, Stockholm
Språk: Engelska
Program: Se längre ned i denna text.

Kontaktpersoner
Marie Persson, Food Climate Research Network (FCRN)
073-057 90 99, mariepersson@frcn.org.uk

Elin Röös, Framtidens lantbruk, SLU
070-305 77 10, elin.roos@slu.se

Björn Norberg, Dome of visions
070-088 75 35, bjorn.norberg@domeofvisions.se

Ida-Britta Petrelius, Art and Science Initiative (ASI)
073-526 15 91, ida@artandscienceinitiative.org

Mer om programmet

Talare

  • Dr Tara Garnett, Food Climate Research Network (Oxfords universitet)
  • Dr Elin Röös, forskare vid SLU (Framtidens lantbruk)
  • Dr Line Gordon, Stockholm Resilience Center
  • David Cuartielles medgrundare av Arduino platform och lärare vid Malmö univesitet
  • Roberto Flore, chef för kulinarisk forskning och utveckling - Nordic Food Lab (Köpenhamn)
  • Afton Halloran, GREEiNSECT PhD Fellow/SSHRC Doctoral Fellow (Köpenhamns universitet)
  • Malin Lobell, artist som jobbar med konst, kultur och miljön för att utforska människans relation till naturen och växters betydelse
  • Dr Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign vid KTH och ledare för Green Leap, KTH.
  • Dr Teo Enlund, univesitetslektor i teknisk design och senior projektledare i Green Leap, KTH.
  • Gunnar Backman, Nordisk Råvara AB (vinnare av innovationsmyndigheten Vinnovas tävling om klimatsmart protein)

Program

13:30–14:00  Ankomst och välkomstmingel (kaffe, te, tilltugg)

Första sessionen
14:00–15:00  Mainstream vetenskapligt tänkande - vad har vi lärt hittills om vad som fungerar och inte?
Den här sessionen kommer att fokusera på vad natur- och samhällsvetenskapen har lärt om behovet att ändra våra matvanor, hur mycket de behöver ändras och vilka begränsningarna är. Hur ser en mer hållbar matkonsumtion ut? Vilka insatser och verktyg för att åstadkomma förändring har prövats eller är möjliga – allt ifrån lagändringar, ekonomiska styrmedel, branschöverenskommelser, märkning och informationsinsatser till allmänheten? Varför har många av dessa försök misslyckats eller varit dåliga på att få igenom nödvändiga förändringar? Vilka nya strategier kan vara värda att undersöka? Hur kan nya discipliner och sektorer (konst, design och gastronomi) hjälpa oss att tänka nytt och mer innovativt om utmaningar och lösningar för hållbarare mat?

Andra sessionen
15:00–15:30  Hur har konst- och designsamhällena tänkt kring hållbar produktion och konsumtion av mat?
Vilka idéer och perspektiv bidrar de med, med fokus på olika rumsliga eller gemenskapsskalor, till utmaningen att ändra våra matvanor? (Hur) kan design-idéer och andra ansatser användas för att underlätta en förändring mot mera hållbara matvanor?

Tredje sessionen
15:30–16:00  Hur har gastronomisamhället tänkt kring hållbar produktion och konsumtion av mat?
Vilka idéer och perspektiv bidrar de med, med fokus på olika rumsliga eller gemenskapsskalor, till utmaningen att ändra våra matvanor? (Hur) kan vi koppla ihop matupplevelser och njutning och hållbarhet?

16:00–16:30 Paus med klimatsmart protein
Provsmaka mat från Vinnovas finalist Pia Qvarnström från Mögelmat AB och Swedish tempetations.

Fjärde sessionen
16:30–17:30  Och nu då?
Hur kan vi skapa mer formaliserade sätt att arbeta tillsammans? Varför har konsten och designen så ofta uteslutits? Hur kan det arbete och de insikter som dessa discipliner tillför verkligen integreras i hållbarhetsarbetet så att de blir jämbördiga parter i arbetet, snarare än att bara låtas visualisera resultaten eller hjälpa till med spridningen (i slutet av forskningsprojektet)? Vilka samarbetsidéer kan vi komma på?

Fakta:

Om arrangörerna

Food Climate Research Network (FCRN)
FCRN är ett internationellt och tvärvetenskapligt nätverk som befinner sig i skärningspunkten mellan forskning, kunskapskommunikation och intressentmedverkan. Genom att anta ett systemperspektiv, som omfattar både matens produktion och konsumtion, försöker vi att förstå och kommunicera de komplexa sambanden mellan mat, klimat och bredare sociala, etiska och miljömässiga frågor.

Food Climate Research Network FCRN, som är huvudarrangör för detta event, ska delta på årets Nobel week dialogue den 9 december som i år har temat The future of food: Your plate- Our planet.

Framtidens lantbruk, SLU
Framtidens lantbruk är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter utvecklar kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning.

Dome of Visions
Dome of Visions är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH) och NCC. Framtidens hållbara samhälle kräver nytänkande, nya samarbeten och innovationer. Dome of Visions är en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Här kan djärva idéer bytas, spännande diskussioner föras och nya förslag visas

Art and Science Initiative (ASI)
ASI syftar till att föra samman människor från konst- och vetenskapssamhällena i ett försök att utforska och expandera skärningspunkten mellan de två. Genom att främja specifika projekt som försöker att ta itu med nya samhällsproblem, eller bara genom att resa i gränslandet mellan vetenskap och konst, vill ASI erbjuda en öppen miljö och en plattform för kollektiv tanke, efterforskning och handling.