SLU-nyhet

Prisbelönt avhandling

Publicerad: 14 december 2016

SkogD Mattias Eriksson tilldelas Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins (KSLA) belöning för framstående doktorsarbete 2017.

Mattias lade fram sin avhandling Developing client-supplier alignment in Swedish wood supply - from efficiency engineering to managing performance vid Inst f skogens biomaterial och teknologi i april 2016.

KSLA motivering till priset lyder: ”Mattias Eriksson har i sitt avhandlingsarbete analyserat innebörden av konceptet ”harvesting operations performance” som syftar till att identifiera sätt att effektivisera skogsindustrins försörjningskedjor genom att utveckla samsynen mellan skogsföretag och skogsentreprenörer. Avhandlingen omfattar en analys av hur insamlade produktionsdata från skogsmaskiner kan leda till att identifiera optimal maskinkonfiguration under olika förutsättningar. Olika attribut som beskriver kundens värdering av avverkningsentreprenörers arbete har också analyserats. Slutligen har han utvecklat en testmetod för att stödja hur uppdragsgivarens samarbete med entreprenören kan utvecklas i syfte att nå en högre måluppfyllelse. Arbetet kommer att kunna ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av skogsnäringens försörjningskedjor. Avhandlingen kommer också att användas i utbildningen inom universitet i det boreala området.”

Huvudhandledare för avhandlingen var Prof. Ola Lindroos, med biträdande handledarna Prof. Luc LeBel, Prof. Dag Fjeld och Prof. Pelle Gemmel.
Mattias genomförde sitt avhandlingsarbete som industridoktorand knuten till SCA Skog, inom ramen för forskarskolan FIRST.

KLSA delar ut pris till totalt två framstående avhandlingar per år.


Kontaktinformation

Ola Lindroos, professor
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
ola.lindroos@slu.se, 090-786 86 36