SLU-nyhet

Rosorna flyttar in i Nationella genbanken

Publicerad: 01 december 2016
Rosplantering i Nationella genbanken november 2016 (5).JPG

Under 2016 avslutade POMs evalueringsgrupp arbetet med att värdera och klassificera de rosor som samlats in, genom Rosuppropet, och provodlats på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg.

De först insamlade rosorna planterades på Fredriksdal 2005 och varje åren fram t.o.m. 2012 tillfördes provodlingen nya rosor som påträffades under inventeringen. Sammanlagt har 1534 rosor samlats in och provodlats på Fredriksdal. 315 accessioner har valts ut för att bevaras i den nationella genbanken, på Alnarp och i klonarkiv runt om i landet. 

Flera av rosorna i genbanken är idag under förökning för framtida nyttjande, bl.a. för försäljning i plantskolor till allmänheten, för att levandegöra äldre kulturmiljöer, för forskning etc.

I slutet av november planterades 186 rosor i genbanken på Alnarp. Dessa har förökats med rotskott i provodlingen på Fredriksdal. I mars 2017 ska 22 rotäkta plantor, i form av hela eller delade buskar, flyttas från provodlingen till genbanken på Alnarp. Under hösten 2017 kommer merparten av genbankens resterande sorter planteras på Alnarp. Dessa är under förökning med sticklingar på Elitplantstationen eller genom okulering av plantskolor i Helsingborg.

Rosorna i genbanken planteras gruppvis efter släktskap. De största grupperna i genbanken är Spinosissima-Gruppen, pimpinellrosor (63 accessioner), Gallica-Gruppen, gallicarosor (46 accessioner) och Rugosa-Gruppen, rugosarosor (36 accessioner). Flertalet sorter i dessa och i några andra grupper växer bra på egna rötter och förökar och sprider sig lätt med rotskott. På lång sikt innebär det att enskilda rosors rotskott kan vandra iväg och beblanda sig med andra sorter i grannskapet, trots de stora planteringsavstånden i genbanken. Då är risken stor att många sorter med tiden blir omöjliga att särskilja från varandra. Detta har hänt i flera stora rossamlingar världen över, samlingar som därmed förlorat sina vetenskapliga värden. POM har därför valt att odla några av de mest rotskottsspridande sorterna i kvadratiska rotspärrar av lättmetall, de svarta lådor som nu är iögonfallande på genbanksfältet. Rotspärrarna säkerställer således sortäktheten. I framtiden kommer rotspärrarna till stor del döljas av rosbuskarna.

Rosor från provodlingen. Foto Rolf Engström.
Nytagna rotskott från provodlingen dricker vatten innan de rotslogs på Fredriksdal, i väntan på transport och plantering i Nationella genbanken i Alnarp. Foto: Rolf Engström.
Nytagna rotskott på provodlingen. Foto Rolf Engström..jpg
Nytagna rotskott på provodlingen dricker vatten innan de rotslogs på Fredriksdal, i väntan på transport och plantering i Nationella genbanken i Alnarp. Foto: Rolf Engström.
Rosplantering i Nationella genbanken. Foto: Lars-Åke Gustavsson.
Henrik Morin t. v. och Rolf Engström t. h. planterar POMs genbanksrosor på Alnarp. Lars-Åke Gustavsson höll ordning på var enskilda rosor skulle planteras, och han höll också i kameran.
Rosplantering i Nationella genbanken november 2016 (3).JPG
Några av de mest rotskottsspridande sorterna odlas i kvadratiska rotspärrar av lättmetall. Foto: Linnea Oskarsson.
Rosplantering i Nationella genbanken november 2016 (5).JPG
Rolf Engström planterar rosor i Nationella genbanken i Alnarp. Foto: Linnea Oskarsson.
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU lars-ake.gustavsson@slu.se

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se