SLU-nyhet

”Skogsägaren – en roll i förändring”

Publicerad: 21 december 2016

I senaste numret av Skogsvärden berättar Kerstin Westin mer om sin forskning i PLURAL-projektet:

"Forskarna vill ta reda på vad som händer med attityder och värderingar när skogsägarna urbaniseras. Tidigare studier visar att det inte är några skillnader mellan hur skogsägare värderar ekonomiska, ekologiska och sociala värden beroende på var de bor.

– Men det kommer kanske att förändras, säger Kerstin Westin. Attityderna förändras långsamt, och bara för att skogsägaren flyttar till stan och har högre utbildning än 1990 behöver attityden till skogen inte ha svängt lika mycket. Trots det kan man anta att skogsägare som bor i urbana miljöer värderingsmässigt på sikt kommer att närma sig icke-skogsägarna i stan."

Läs hela artikeln på Skogssällskapets hemsida, publicerad 20 december 2016.


Kontaktinformation