SLU-nyhet

Föredrag om liv och död av nya professorer på SLU

Publicerad: 11 april 2016

Vid SLU installeras i år åtta nya professorer. Fredag den 15 april föreläser fyra av dessa på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben. De övriga fyra installeras i Umeå den 13 maj.

De fyra professorer som installeras på Ultuna i år forskar inom ganska olika områden, men de arbetar alla med frågor som rör liv, och i viss mån också död.

Lotta Berg ska prata om lantbrukets djur och hur vi sköter dessa, framför allt när det gäller hur frågor om djurvälfärd kan hanteras vid slakt.

Peter Bozhkov ska prata om växternas liv. Det handlar om vilken betydelse programmerad celldöd har – när celler på ett kontrollerat sätt "begår självmord" utan att skada sin omgivning.

Tomas Roslin ska prata om insekter och de miljöer de lever i, om hur enskilda arter samspelar med en rad andra organismer som de konkurrerar med, äter, pollinerar etc.

Andrea Nightingale ska prata om människor, och hur de miljöer och miljökonflikter vi ser idag har skapats av ett invecklat samspel mellan politisk ekonomi, kunskap, sociala relationer, ekologi och kulturhistoria.

Läs mer om, och lyssna på de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning!

Frågor om arrangemangen

Jenny Sälgeback, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU Jenny.Salgeback@slu.se, 018-67 10 74


Kontaktinformation