SLU-nyhet

De viktiga mikronäringsämnena – en av nycklarna till ett produktivt jordbruk

Publicerad: 05 maj 2016
karin.jpg

För att spannmål ska växa ordentligt är det absolut nödvändigt att tillräckligt med mikronäringsämnen är tillgängliga. I en ny avhandling har Karin Hamnér undersökt hur mikronäringsämnen som t ex bor, koppar, järn och nickel i spannmål påverkas av gödsling och jordens egenskaper. Resultaten kan användas för att bestämma vilka fält som riskerar att lida brist på mikronäringsämnen och därigenom ge sämre skörd.

För att undvika skördeförluster har Karin Hamnér undersökt vilken roll mikronäringsämnen spelar i den svenska spannmålsproduktionen. Dessutom har hon undersökt hur innehållet av mikronäringsämnen påverkas av gödsling och jordens egenskaper. Karin har använt data från både korta och långliggande fältförsök såväl som miljöövervakningsprogram i Sverige.

Resultaten visar att mikronäringsämnena minskar långsamt i jorden, men är svåra att mäta. Vid gödsling med organiskt gödsel ackumulerades mikronäringsämnen i jorden, men togs inte upp i högre grad av spannmålen. Det spelar större roll vilka egenskaper jorden har för spannmålen. Gödsling med höga doser av mineralkväve resulterade i ökade koncentrationer av mikronäringsämnen i höstvete, men grödorna innehöll förhållandevis högre halter av kväve jämfört med mikronäringsämnen.

– Genom att använda lättillgängliga data som den totala koncentrationen av mikronäringsämnen i jorden i kombination med t ex pH-värde går det att uppskatta tillgången på mikronäringsämnen i jorden. Med mina forskningsresultat blir det enklare att identifiera fält som riskerar att lida brist på mikronäringsämnen, säger Karin Hamnér.

Karin försvarar sin doktorsavhandling den 27:e maj kl 9:00. Opponent är Dr Alex H Sinclair från Scotland’s Rural College i Storbritannien.


Kontaktinformation

karin.hamner@slu.se, 018-671236

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se