SLU-nyhet

Ny skrift från EPOK: Nästa steg för ekologiskt lantbruk – Eko 3.0

Publicerad: 20 maj 2016

Hur kan ekologisk produktion och konsumtion utvecklas för att bättre svara mot framtidens stora globala utmaningar? Den nya skriften bygger på broschyren ”Organic 3.0 for truly sustainable farming & consumption” som tagits fram av IFOAM, internationell paraplyorganisation för ekologiskt lantbruk, kompletterat med reflektioner kring vad Eko 3.0 kan innebära för svenska förhållanden.

Innebörden av Eko 3.0 är kortfattat: Hur kan eko utvecklas från en nischproduktion till en verklig del av lösningen för de stora framtidsutmaningarna inom livsmedelssystemen globalt? Förutsättningar för att producera ekologiskt i Sverige behöver förbättras och marknaden utvecklas.

Ekologisk produktion brottas även med en del hållbarhetsproblem. Den är fossilberoende, påverkan på klimat och övergödning behöver minska, produktiviteten behöver förbättras, kretsloppslösningar behöver realiseras, det finns även brister vad gäller ekodjurens hälsa, regelförändringar behövs med mera.

EPOK kommer under 2016 att bjuda in till ett antal rundabordssamtal om Eko 3.0 där samtalen kommer att utgå från denna skrift.


Kontaktinformation