SLU-nyhet

Drygt 17 miljoner från Kampradsstiftelsen

Publicerad: 02 juni 2016

Sex SLU-forskare har i dagarna beviljats forskningsmedel från Familjen Kamprads stiftelse. SLU får drygt 17 Mkr av totalt 91 Mkr, och var därmed det universitet som var näst mest framgångsrikt i årets ansökningsomgång.

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.

Stiftelse ska i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet. Trots detta gick 6 av 26 beviljade anslag till SLU i år – lika många som Linnéuniversitet fick. SLU-forskare medverkar också i ett projekt där huvudsökanden finns vid Högskolan i Jönköping.

Nedan följer en förteckning över vilka som fått bidrag, samt institutionstillhörighet, belopp och projekttitel.

  • Torsten Eriksson, husdjurens utfodring och vård, 3 600 000 kronor, Improved utilization of regionally grown protein feeds for Swedish dairy cows by adapted handling technology and monitoring of milk urea concentration.
  • Åse Lundh, Livsmedelsvetenskap, 3 200 000 kronor, Integrated quality management from fork to farm to increase efficiency and profitability in the production of Swedish added-value cheese.
  • Johan Gaddefors, Ekonomi, 4 600 000 kronor, Nycklar till en levande landsbygd – olika former av entreprenörskap i samspel med omgivningen.
  • Ulrik Ilstedt, Skogens ekologi och skötsel, 2 200 000 kronor, Så ett frö
  • Håkan Asp, Biosystem och teknologi, 900 000 kronor, Växtnäring från organiska restprodukter för hållbar grönsaksproduktion i moderna odlingssystem.
  • Erik Hunter, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, 2 900 000 kronor, When new product development doesn't add value – Causes, consequences and policy implications for Swedish Farmers.

Projekt med annan huvudman

  • Helene Ahl, Högskolan i Jönköping, 5 000 000 kronor, Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd? Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet.

Läs mer

http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/


Kontaktinformation