SLU-nyhet

Pressinbjudan: Ny Genbank invigs 15 juni

Publicerad: 08 juni 2016

Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht inviger landets nya genbank för vegetativt förökade trädgårdsväxter vid SLU i Alnarp. Genbanken är resultatet av ett mångårigt samarbete inom det nationella Programmet för odlad mångfald, POM, på uppdrag av regeringen.

Över ett fyra hektar stort område ska bortemot 2 200 olika växtsorter bevaras för framtiden. Växterna har samlats in efter inkomna tips, eller donerats av hängivna växtälskare. Alla växterna i genbanken är botaniskt och kulturhistoriskt dokumenterade. Under invigningen kommer dessutom två träd av ’Sannhedspäron’ – Närkes äldsta päronträd – att planteras.

En huvuduppgift för genbanken blir att arbeta med användning av växterna, till bland annat odling, forskning och pedagogisk verksamhet. Tanken är att växterna ska bli efterfrågade bland forskare, växtförädlare, yrkesodlare, fritidsodlare och anläggare av offentliga och kulturhistoriska miljöer.

– På längre sikt ska genbanken också distribuera växtmaterial i små kvantiteter av exempelvis sticklingar, ympkvistar och lökar till främst forskare, men också skolor och hembygdsföreningar. Det är dock viktigt att poängtera att genbanken inte är en plantskola, säger Karin Persson, verksamhetsansvarig vid genbanken.

I samband med invigningen av genbanken kommer även POM att, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, dela ut sitt förtjänsttecken Guldärtan till två personer som gjort stora insatser för den odlade mångfalden: Maj-Britt Hillbur (92 år) och PerOla Fritzon (78 år). För utdelningen svarar landshövding Margareta Pålsson.

Kontakt: 

Karin Persson, verksamhetsansvarig Genbanken
Tel: 040-41 55 46, 070-264 63 56, e-post: karin.persson@slu.se

Program
12.45 Grindarna öppnas

13.25 Grindarna stängs

13.30 Ceremonin inleds

14.10 Mångfaldsmingel med lättare förtäring
Därefter vidtar rundvisning i genbanken och ”mångfaldsgata” fram t o m kl 17.00.

Observera att invigningen sker utomhus i fält. Vid behov tag med regnkläder/paraply.

Plats: På Kungsgårdsvägen, norr om punkt 21 på kartan. Se även särskild karta här.

Karta över Campus Alnarp
Vägbeskrivning till Alnarp

Mer information
Hemsida Programmet för odlad mångfald
Artikel i SLU:s webbtidning Resurs


Ackreditering för press behövs då det är en invigning för särskilt inbjudna personer.
 Maila namn och tidningens/företagets namn till kommunikationsansvarig Anette.Neldestam@slu.se.

Visningar öppna för allmänheten kommer att genomföras under 2017.


Programmet för odlad mångfald, POM
POM är Sveriges nationella program för att bevara och hållbart använda kulturväxterna och deras genetiska resurser. POM är ett resultat av internationella avtal som syftar till att säkra den biologiska mångfalden.

Guldärtan
Utmärkelsen Guldärtan instiftades för att uppmärksamma personer som verkar för att bevara och hålla liv i den odlade mångfalden. Utmärkelsen vill även uppmuntra intresset för växtsorter som förutom sina värdefulla egenskaper också bär på en rik kulturhistoria. Guldärtan delades ut första gången på Gotland 2002 och sedan dess har drygt fyrtio Guldärtor delats ut i landet. Den delas i allmänhet ut i samarbete mellan POM och landets länsstyrelser.


Kontaktinformation